HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD

24 ýyllyk önümçilik tejribesi
DSC02351

Biz hakda

HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD

Dokma gaýtadan işlemek we satmak.

KOMPANI ORA GÖRNÜŞI

Hebei Weaver Textile Co., Ltd. dokma önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy ösdürýän 1996-njy ýyldan bäri öndüriji we söwda kompaniýasydyr.

Öňküsi Hebei Hengshui Yuanda Group Imp.& Exp.LTDGaýtadan işlemek we ş.m. ýaly hyzmatdaşlyk ýollary arkaly köp sanly daşary ýurtlara we sebitlere eksport edýäris, mysal üçin: Angliýa 、 Günorta Koreýa E BAE 、 Wýetnam 、 Braziliýa 、 Ispaniýa 、 Malaýziýa 、 Hindistan 、 Taýland 、 Marokko lad Bangladeş 、 Gwatemala 、 Türkiýe we we ş.m.

Biz elmydama “müşderi birinji”, bazara gönükdirilen;merkezi hökmünde ykdysady netijelilik;iş strategiýasyny yzygiderli sazlamak we yzygiderli önüm satuw ýolundan ýöremek.Umumy poliester tikin sapaklaryndan başlaýarys, ýuwaş-ýuwaşdan pp ýa-da kompýuter reňkli ýüplükler, pagta tikin ýüplügi 、 ýokary berklikli ýüplükler we matalar bilen meşgullanýarys we uly hasyl aldyk.Içerki we daşary ýurtly işewür dostlarymyz bilen hyzmatdaşlyga we ajaýyp geljegi döretmek üçin bilelikde abadançylyga garaşýarys!

tabyt

/ biz hakda /

/ biz hakda /

/ biz hakda /

e601cad2

DSC02352

IMG_20170605_170559

IMG_20170605_171914

cce9332f

DSC02351

IMG_20170605_171909

IMG_20170605_170552

Hil hyzmaty

Öň satuw bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.

Super goldaw

1996-njy ýyldan bäri esaslandyryldy. Esasy önümlerimiz dürli görnüşli ýüplükler. Işiň giňelmegi bilen 3 ýüplük zawodyny döretdik.

Baýrak

Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9002 2000 halkara hil dolandyryş ulgamyny dolandyrmagy ulanýar.

Şahadatnama

DSC02620

Hormat şahadatnamasy

DSC02602

Hormat şahadatnamasy

DSC02634

Hormat şahadatnamasy

DSC02606

Hormat şahadatnamasy

Indi enjamlarymyz hemmesi ýokary derejede. Önümlerimiz birnäçe hyzmatdaşlygyň üsti bilen ABŞ, Kanada, Ispaniýa, Türkiýe, Angliýa, Gollandiýa, Finlýandiýa, Awstraliýa, Günorta ýaly köp sanly daşary ýurtlara we sebitlere eksport edilýär. Afrika, Günorta Koreýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Wýetnam, Braziliýa, Malaýziýa, Hindistan, Taýland, Marokko, Bangladeş, Gwatemala, Efiopiýa.Indi zawodlarymyz käbir daşary ýurtly söwdagärler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

Biz elmydama "müşderi ilkinji, hil ilki" diýip ýapyşýarys.Bazara gönükdirilen, ykdysady netijeliligi merkez hökmünde ýerine ýetirýäris we işewürlik strategiýasyny yzygiderli sazlaýarys, täze önümleri öwrenýäris we ösdürýäris.

Çig materiallar

QQ 图片 20210520084902

QQ 图片 20170707173859

QQ 图片 20170707174330

QQ 图片 20170707174334

IŞ ÖSÜŞ

gaplaň

GYSGAÇA okuw

Näme üçin bizi saýlamaly?

ISO9002 2000 halkara hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryndan geçen dürli önümleri taýýarladyk.

Biz global müşderiler bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga bagyşlanan kompaniýa.

Biziň maksadymyz dürli dokma şlýapalarynyň, poliester tikin sapaklarynyň, esasy sapak tikin sapaklarynyň we ýük awtoulag şlýapalarynyň esasy çeşmesi bolmak.

Demirgazyk Amerikadaky we Europeewropadaky müşderilerimiziň çalt üýtgeýän dünýä bazarynda ýokary hilli önümleri alyp bilmeklerini üpjün etmek üçin berk gözegçilik standartlaryny durmuşa geçirdik.

Içerki we daşary ýurtly işewür dostlarymyz bilen işleşmäge we has gowy geljegi döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!